Danh sách các biểu tượng cảm xúc Twitter mới nhất được 123emoji.com tổng hợp lại giúp mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng với những thao tác cực kỳ đơn giản! ..

Sử dụng gần đây

Điều này sẽ tự động thu thập các biểu tượng gần đây nhất và thường được sử dụng của bạn.

Biểu tượng cảm xúc mặt cười

Biểu tượng cảm xúc con vật

Biểu tượng cảm xúc đối tượng

Biểu tượng cảm xúc địa điểm

109 Tòa nhà

Biểu tượng cảm xúc đặc biệt

Lá cờ

Ký tự chữ cái

chữ A thư B chữ C chữ D thư điện tử thư F thư G chữ H thư tôi Letter J thư K chữ L thư M chữ N chữ O thư P thư Q thư R Bức thư chữ T chữ U chữ V thư W chữ X thư Y chữ Z vuông lớn màu trắng vuông màu đen nhỏ biểu tượng dấu chấm than nặng câu hỏi màu đen trang trí dấu