Fist of the North Star Stickers

AA-tatatataTA! Vâng! Fist of the North Star tại là cùng với sét Kenshiro của nhanh võ thuật! Nhưng hãy cẩn thận, kẻ thù của mình đang ở đây quá!

Relate bài viết

Xem thêm