Hình dán biểu tượng cảm xúc nắm tay của ngôi sao phương Bắc

AA-tatatataTA! Vâng! Fist of the North Star tại là cùng với sét Kenshiro của nhanh võ thuật! Nhưng hãy cẩn thận, kẻ thù của mình đang ở đây quá!

Relate bài viết

Xem thêm