Biểu tượng cảm xúc Facebook

facebookemojiDưới đây là danh sách đầy đủ của tất cả các biểu tượng cảm xúc Facebook.. Bạn có thể dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình không cần phải nói., Với những biểu tượng cảm xúc độc đáo , , khác lạ sẽ giúp bạn truyền đạt hết cảm xúc của mình một cách tốt nhất. Tại 123emoji.com các biểu tượng cảm xúc dễ dàng sử dụng chỉ cần click và copy đến nơi mà bạn muốn, .. Khi dùng biểu tượng cảm xúc tại 123emoji.com hoàn toàn miễn phí .

Biểu tượng cảm xúc Twitter

twitteremojiDanh sách các biểu tượng cảm xúc Twitter mới nhất được 123emoji.com tổng hợp lại giúp mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm, dễ dàng sử dụng! ..

Danh sách biểu tượng cảm xúc

emojilistDanh sách 845 ký tự biểu tượng cảm xúc được hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành: : cửa sổ, windows Phone, Android, iOS, OS X. Không cần phải cài đặt bất kỳ 845 ứng dụng hoặc phần mềm,. chỉ cần nhấp vào để sao chép và dán , vào bất cứ nơi nào bạn muốn.

Danh sách ký tự đặc biệt

symbolslist"☀ ☁ ☂ ☃ ☯ ☸ ♕ ☎ ✄ ✈" Twitter, Facebook, ., Instagram, Snapchat, Tumblr, Microsoft..... Đến với 123emoji.com bạn sẽ sử dụng chúng hết sức dễ dàng.

Biểu tượng cảm xúc 2

emojicheatsheet2Đây là danh sách biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều tại các website như, ., ., ., ., ., Bitbucket....Với những biểu tượng độc đáo sẽ giúp bạn tạo nên 1 bài viết vui nhộn. . ., ..

Danh sách biểu tượng cảm xúc Blog

Sử dụng biểu tượng cảm xúc ở các blog như, Wordpress , Blogger và Windows Live Writer(Walaw)...

Nhãn dán biểu tượng cảm xúc miễn phí

Xem thêm