Heyecan emoji destekler! Panoya kopyalamak için simgeyi tıklayın.

Son zamanlarda kullanılmış

Bu, otomatik olarak en son ve sık kullanılan simgeler toplayacak.

İnsanlar sembolleri

Doğa Semboller

Simge Nesne

Yeri sembolleri

109 bina

Özel semboller

bayrak

Harf Sembolleri

A harfi B' harfi Harf C Harf D Harf E Harf F G harfi Harf H Harf I Harf J Harf K Harf L Harf M N harfi O harfi Harf P Q harfi Harf R Harf S Harf T U harfi V harfi Harf W Harf X Y harfi Harf Z beyaz büyük kare siyah küçük kare Ağır ünlem işareti siyah dekoratif soru işareti