ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ TSUBAKI ਸਟਿੱਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ

8 ਦਸੰਬਰ 2012: ਫਿਲਮ “Kyo Koi-wo-Hajimemasu” (ਚਾਨਣੇ. ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ) Toho ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਟੀਕਰ ਸੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਸਮਝਾਓ ਪੋਸਟ

ਹੋਰ ਦੇਖੋ