ਬਰਫ ਦੀ ਗੋਰਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟਿੱਕਰ

ਡਿਜ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਫ ਵ੍ਹਾਈਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵ ਸਟੀਕਰ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਵਰਤੋ 7 Dwarves, ਰਾਣੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਹਜ ਦੇਣ ਲਈ!

ਸਮਝਾਓ ਪੋਸਟ

ਹੋਰ ਦੇਖੋ