ਪੂਹ & ਦੋਸਤ (ਸੰਨੀ ਦਿਨ) ਸਟਿੱਕਰ

ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵ ਵਿਨੀ ਪੂਹ ਸਟੀਕਰ ਸੈਟ-ਪਛਾਣ! Tigger ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੰਗਲ ਦੋਸਤ, Eeeyore, ਅਤੇ Piglet ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਹਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਨ!

ਟੈਗਸ:

ਸਮਝਾਓ ਪੋਸਟ

ਹੋਰ ਦੇਖੋ