Γροθιά των Αυτοκόλλητα North Star

AA-tatatataTA! Ναί! Γροθιά του North Star είναι πλέον μαζί με αστραπές Kenshiro γρήγορους πολεμικές τέχνες! αλλά προσέξτε, εχθροί του είναι εδώ!

αφορούν Δημοσίευση

Δείτε περισσότερα