Bạch Tuyết và Bảy chú lùn Stickers

Bạch Tuyết nổi tiếng của Disney là ở đây trong một bộ sticker mới. Sử dụng 7 người lùn, nữ hoàng, và những người khác để cung cấp cho bạn chat một nét duyên dáng câu chuyện cổ tích!

Relate bài viết

Xem thêm