స్నో వైట్ మరియు సెవెన్ మరుగుజ్జులు స్టికర్లు

డిస్నీ యొక్క ప్రసిద్ధ స్నో వైట్ ఒక కొత్త స్టిక్కర్ సెట్ లో ఇక్కడ ఉంది. ఉపయోగించడానికి 7 dwarves, రాణి, మరియు ఇతరులు మీ చాట్లు ఒక అద్భుత కథ ఆకర్షణ ఇవ్వాలని!

టాగ్లు:

పోస్ట్ సంబంధం

మరింత చూడండి