ఓస్వాల్డ్ ది లక్కీ రాబిట్ స్టికర్లు

వాల్ట్ డిస్నీ యొక్క మొట్టమొదటి యానిమేటెడ్ స్టార్, ఓస్వాల్డ్ ది లక్కీ రాబిట్, ఒక కొత్త స్టిక్కర్ సెట్ను తన పాత పాఠశాల మనోజ్ఞతను తీసుకురాలేరు. హాస్యం ఆస్వాల్డ్ యొక్క ప్రయోగాత్మక అర్ధంలో నవ్వుతో మీ చాట్లు కనిపిస్తుంది!

పోస్ట్ సంబంధం

మరింత చూడండి