డోనాల్డ్ & డైసీ స్టికర్లు

వారు కొన్నిసార్లు పోరాడటానికి ఉండవచ్చు, కానీ రోజు చివరిలో వారు ఎప్పటికీ మంచి స్నేహితులు ఉన్నారు! సో మీ సందేశాలను సంతోషముగా చేయడానికి మరియు డోనాల్డ్ ముద్దుగా&డైసీ మార్గం.

పోస్ట్ సంబంధం

మరింత చూడండి