Text Talk etiqueta

Això s'esperava, adhesiu pràctic i text de reemplaçament. No hem de molestar per escriure alguna cosa, però només toc a la selecció. Oh déu meu, aquests acrònims són SRSLY útil! La xerrada del text d'etiqueta de Facebook per www.trandy1.com.

Text Talk etiqueta 1 Text Talk etiqueta 2 Text Talk etiqueta 3 Text Talk etiqueta 4 Text Talk etiqueta 5 Text Talk etiqueta 6 Text Talk etiqueta 7 Text Talk etiqueta 8 Text Talk etiqueta 9 Text Talk etiqueta 10 Text Talk etiqueta 11 Text Talk etiqueta 12 Text Talk etiqueta 13 Text Talk etiqueta 14 Text Talk etiqueta 15 Text Talk etiqueta 16

relacionar Missatge

Veure més